9. výzva MAS Šumavsko - IROP - Rozvoj komunitních center

VÝZVA NA ROZVOJ KOMUNITNÍCH CENTER

DATUM VYHLÁŠENÍ VÝZVY: 19. DUBNA 2019

ALOKACE VÝZVY (CZV): 4 826 539 KČ

PODPORA Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REG. ROZVOJ: 95%

 Oprávnění žadatelé:

• obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
• NNO,
• církevní organizace,
• církve.

Podporované aktivity:

Podpora vzniku komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum realizuje sociální, vzdělávací, volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality. Členové komunity se aktivně účastní fungování komunitního centra a rozhodování o jeho podobě formou veřejného projednávání o náplni provozu a vyhodnocování funkčnosti komunitního centra.
Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství, popřípadě sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.
V době udržitelnosti projektu má žadatel povinnost zajistit minimálně jednoho pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách, který bude působit v rámci komunitního centra.
Komunitní centrum může také poskytovat sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměřenou na členy komunity v nepříznivé sociální situaci, ohrožené sociálním vyloučením. Poskytování registrované služby je však na rozdíl od povinnosti zajistit minimálně jednoho sociálního pracovníka se vzděláním podle zákona o sociálních službách volitelné.

Hlavní podporované aktivity:

- stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
- nákup pozemků, budov a staveb,
- vybavení pro zajištění provozu zařízení,
- pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb.

Text 9. výzvy MAS Šumavsko - Rozvoj komunitních center - ZDE

Příloha výzvy č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 9. výzvy - ZDE

Příloha výzvy č. 2 - Kritéria věcného hodnocení 9. výzvy - ZDE

Příloha výzvy č. 14 - Publicita MAS a CLLD - ZDE

Kontrolní list FN a KP - ZDE

Kontrolní list věcného hodnocení - ZDE

Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, verze 2, 2014-2020

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh) v aktuálním znění jsou dostupná zde.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh - vzory povinných příloh k žádosti o dotaci) v aktuálním znění jsou dostupná zde.
  • Text výzvy ŘO IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" - zde

 

Seminář pro žadatele se bude konat v pondělí 29. 4. 2019 od 10,00 v sídle MAS Šumavsko, Archiváře Teplého 102, Malenice. Pozvánka ZDE, prosím o potvrzení účasti na kusova@massumavsko.cz. Prezentace ze semináře ZDE.

Dne 2. 7. 2019 zasedala Výběrová komise MAS Šumavsko - zápis je v sekci KANCELÁŘ MAS - Zápisy z jednání a stanovila seznam projektů, které splnily/nesplnily věcné hodnocení - seznam projektů ZDE.

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160, nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

image

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy PRV

V rámci 5. Výzvy PRV MAS Šumavsko, z. s., bylo do věcného hodnocení postoupeno 24 Žádostí o dotaci. Ty byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí na základě předem stanovených preferenčních kritérií.

image

Seznam přijatých projektů do 5. výzvy PRV MAS Šumavsko, z.s.

Dne 21. 3. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy do Programu rozvoje venkova. V přiloženém souboru naleznete seznam přijatých žádostí.

image

Výzva č. 5 do Programu rozvoje venkova

Dne 18. února 2019 MAS Šumavsko, z.s. vyhlásila výzvu č. 5 do Programu rozvoje venkova. V této výzvě můžete své žádosti o dotaci podávat do Fiche 3 - Podnikatelé a Fiche 4 - Cestovní ruch. Příjem žádostí o dotaci bude spuštěn 4. 3. 2019. Aktuální informace naleznete zde: http://massumavsko.cz/5-vyzva-prv/

image

Avízo výzvy do Programu rozvoje venkova

Dne 18. 2. 2019 MAS Šumavsko, z.s. vyhlásí další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova s příjmem žádostí od 4. 3. 2019. Žádosti budou přijímány do F3_Podnikatelé a F4_Cestovní ruch.

Přečíst více z této kategorie
image

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 6 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v OPZ

Ve středu 4. června 2018 od 10:00 hodin proběhne seminář pro žadatele k výzvě číslo 6 OPZ - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v Prachaticích - KreBul, o.p.s.; Zlatá stezka 145 (vchod ze zadní strany budovy).

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/