7. výzva MAS Šumavsko - IROP - Rozvoj sociálních služeb

PŘIPRAVUJEME VÝZVU NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘEDPOKLÁDANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZVY: ČERVEN 2019

ALOKACE VÝZVY (CZV): 1 346 223 KČ

PODPORA Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REG. ROZVOJ: 95%

 Oprávnění žadatelé:

• obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
• dobrovolné svazky obcí,
• organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
• NNO,
• církevní organizace,
• církve.

Podporované aktivity:

Podporován bude nákup, rekonstrukce, či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, nebo zdravotně postižených osob.
Podporované aktivity je nutné provázat s připravovanou vyhláškou, která upravuje materiálně technické zabezpečení služby, která naplňuje § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Projekty se zaměřují na podporu infrastruktury služeb:
- centra denních služeb, denní stacionáře,týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Hlavní podporované aktivity:
- stavby, rekonstrukce a úpravy objektu, či zázemí pro poskytování sociální služby,
- nákup pozemků a staveb,
- pořízení vybavení,
- pořízení automobilu pro účely poskytování terénní nebo ambulantní sociální služby.

 

Text 7. výzvy MAS Šumavsko - Rozvoj sociálních služeb - PŘIPRAVUJEME

Příloha výzvy č. 1 - Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti 7. výzvy - PŘIPRAVUJEME

Příloha výzvy č. 2 - Kritéria věcného hodnocení 7. výzvy - PŘIPRAVUJEME

Příloha výzvy č. 14 - Publicita MAS a CLLD - PŘIPRAVUJEME

Interní postupy k realizaci SCLLD MAS Šumavsko pro programový rámec IROP, verze 2, 2014-2020

 

Výzva je navázána na výzvu ŘO IROP č. 62 "SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD"

  • Obecná pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh) v aktuálním znění jsou dostupná zde.
  • Specifická pravidla pro žadatele a příjemce (vč. příloh - vzory povinných příloh k žádosti o dotaci) v aktuálním znění jsou dostupná zde.
  • Text výzvy ŘO IROP č. 62 "Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD" - zde

 

Seminář pro žadatele se bude konat... PŘIPRAVUJEME

V případě Vašich dotazů mne kontaktujte na tel.: 727 887 160, nebo emailu: kusova@massumavsko.cz.

Ing. Šárka Kůsová, manažer IROP

image

Seznam přijatých projektů do 5. výzvy PRV MAS Šumavsko, z.s.

Dne 21. 3. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 5. výzvy do Programu rozvoje venkova. V přiloženém souboru naleznete seznam přijatých žádostí.

image

Výzva č. 5 do Programu rozvoje venkova

Dne 18. února 2019 MAS Šumavsko, z.s. vyhlásila výzvu č. 5 do Programu rozvoje venkova. V této výzvě můžete své žádosti o dotaci podávat do Fiche 3 - Podnikatelé a Fiche 4 - Cestovní ruch. Příjem žádostí o dotaci bude spuštěn 4. 3. 2019. Aktuální informace naleznete zde: http://massumavsko.cz/5-vyzva-prv/

image

Avízo výzvy do Programu rozvoje venkova

Dne 18. 2. 2019 MAS Šumavsko, z.s. vyhlásí další výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova s příjmem žádostí od 4. 3. 2019. Žádosti budou přijímány do F3_Podnikatelé a F4_Cestovní ruch.

image

Seznam vybraných/nevybraných Žádostí o dotaci v rámci 3. výzvy PRV

V rámci 3. Výzvy PRV MAS Šumavsko, z. s., bylo do věcného hodnocení postoupeno 41 Žádostí o dotaci. Ty byly věcně hodnoceny Výběrovou komisí na základě předem stanovených preferenčních kritérií

Přečíst více z této kategorie
image

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 6 MAS Šumavsko – Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v OPZ

Ve středu 4. června 2018 od 10:00 hodin proběhne seminář pro žadatele k výzvě číslo 6 OPZ - Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování v Prachaticích - KreBul, o.p.s.; Zlatá stezka 145 (vchod ze zadní strany budovy).

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/