Poslední příspěvky

Připravujeme konferenci O vzdělávání - 26. 10. 2017, Prachatice

Zveme všechny zájemce o témata vzdělávání dětí a žáků do 15 let na jednodenní inspirativní konferenci O vzdělávání, která proběhne dne 26. října 2017 od 9 hodin v ZŠ Prachatice, Národní 1080.

Personální šablony a pracovní neschopnost - nový metodický výklad MŠMT

Upozorňujeme, že dne 20. 6. 2017 zveřejnilo MŠMT informaci týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti zaměstnance. Z důvodu častých dotazů k této problematice zveřejňujeme oficiální materiál a výklad MŠMT. Prosím, věnujte mu pozornost. Kontaktní osoba ve věci animace škol a školských zařízení: Iveta Frková, tel.: 724004484, frkova@massumavsko.cz.

Výzva k aktualizaci záměrů ve Strategickém rámci MAP pro ORP Prachatice - II. aktualizace

Dovolujeme si Vás informovat, že v současné době probíhá druhá aktualizace Strategického rámce Místního akčního plánu pro ORP Prachatice vč. přílohy Investičními záměry škol. Aktualizace probíhá zejména z důvodu, že v září bude vyhlášena výzva IROP prostřednictvím MAS na podporu modernizace učeben základních škol, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Zanesení záměrů v dílčí části dokumentu MAP je potřebné pro splnění podmínek přijatelnosti v IROP.

image

Plánujeme další výzvu do Programu rozvoje venkova

V současné době byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy MAS Šumavsko do Programu rozvoje venkova a již nyní připravujeme vyhlášení výzvy č. 2. v rámci operace 19.2.1.

image

Ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci 1. výzvy PRV

Dne 14.6.2017 ve 12,00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno ve všech 4 vyhlášených fichích celkem 13 žádostí. Celková částka požadované dotace je 3 131 734,00 Kč. Žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením.

image

Pozvánka na seminář pro žadatele do 1. výzvy PRV MAS Šumavsko, z.s.

Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele do 1. výzvy PRV MAS Šumavsko, z.s.

image

1. VÝZVA MAS Šumavsko, z. s. do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 2. 5. 2017 výzvu č. 1 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

Přečíst více z této kategorie
image

Ukončená výzva č. 1 MAS Šumavsko - Příměstské tábory

V rámci vyhlášené první výzvy MAS Šumavska v OPZ, která byla ukončena k 10. květnu 2017 bylo podáno prostřednictvím MS2014+ pět projektů na vybudování příměstských táborů na území MAS.

image

Proběhl seminář pro žadatele k výzvě č. 1 MAS Šumavsko – Příměstské tábory v OPZ

V úterý 11. dubna 2017 proběhl seminář pro žadatele ve výzvě číslo 1 OPZ na prorodinná opatření - Příměstské tábory.

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/