Poslední příspěvky

Pozvánka na jednání pracovní skupiny "Vzdělávání" v rámci projektu MAP Vimperk

SOUTĚŽ "OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ A K SENIORŮM"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Stálou komisí pro rodinu, nové příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR a s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu a Svazem měst a obcí ČR vyhlásila nový ročník soutěže Obec přátelská rodině 2017. Cílem soutěže je motivace obcí k rozvoji prorodinných aktivit. V letošním roce byl současně vyhlášen i první ročník souteže Obec přátelská seniorům 2017, jejímž cílem je motivace obcí k rozvoji aktivit a činností na podporu seniorů na místní úrovni. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 2. 6. 2017 na příslušný odbor Ministerstva práce a sociálních věcí. V případě dotazů je možné kontaktovat buď vyhlašovatele soutěže prostřednictvím emailu: soutez@mpsv.cz nebo referenta pro seniorskou a rodinnou politiku Jihočeského kraje Mgr. Michaelu Mottlovou, tel.: 386 720 635, email: mottlova@kraj-jihocesky.cz.

Pozvánka na informační seminář KARIÉRNÍ ŘÁD A NOVELA ZÁKONA O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH

Dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář na téma Kariérní řád a novela zákona o pedagogických pracovnících, který se uskuteční dne 24. 5. 2017 od 9 hod. v Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240. Registrace, prosím, zasílejte na e-mail pechouskova@massumavsko.cz do 22. 5., účast na akci je bezplatná. Anotaci semináře naleznete v přiložené pozvánce. Akce se koná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Prachatice

Pozvánka k účasti v PRACOVNÍ SKUPINĚ VZDĚLÁVÁNÍ v projektu MAP ORP Prachatice

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Prachatice byla sestavena PRACOVNÍ SKUPINA „VZDĚLÁVÁNÍ“. Činnost této skupiny je otevřená a zúčastnit se může každý, kdo má zájem promluvit k problematice rozvoje vzdělávání dětí a žáků do 15 let v našem regionu. Výstupy z jednání pracovní skupiny jsou podkladem pro strategický dokument tzv. Místní akční plán do roku 2023. Další jednání pracovní skupiny se uskuteční dne 12. 5. od 9 hodin na Městském úřadě v Prachaticích. Pozvánku a program naleznete v příloze této zprávy. Zájem o účast potvrďte na e-mail pechouskova@massumavsko.cz. Šířením pozvánky potenciálním zájemcům o účast budeme potěšeni. Děkujeme. V případě zájmu jste srdečně zváni.

image

Pozvánka na seminář pro žadatele do 1. výzvy PRV MAS Šumavsko, z.s.

Pozvánka na seminář pro potenciální žadatele do 1. výzvy PRV MAS Šumavsko, z.s.

image

1. VÝZVA MAS Šumavsko, z. s. do Programu rozvoje venkova

MAS Šumavsko, z. s. vyhlašuje dne 2. 5. 2017 výzvu č. 1 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Živé a šťastné Šumavsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.

image

Bližší informace k plánované výzvě MAS Šumavsko v PRV

Přinášíme Vám bližší informace k připravované výzvě, kterou plánuje MAS Šumavsko vyhlásit ve druhém čtvrtletí letošního roku v rámci Programu rozvoje venkova.

image

Programový rámec PRV

V rámci Programu rozvoje venkova má MAS Šumavsko na období 20014 - 2020 (2023) pro projekty žadatelů alokováno přibližně 53 mil. Kč.

Přečíst více z této kategorie

Spolupracujeme


Jihočeský krajJijočeská univerzita v Českých BudějovicíchCelostátní siť pro venkov
MAS Šumavsko
MAS Šumavsko, z. s.
Archiváře Teplého, 102
387 06 Malenice

IČ: 26663091
nejsme plátci DPH

Provozní doba kanceláře pro veřejnost: Úterý 9:00 - 15:00
Konzultace projektů kdykoliv po předchozí telefonické domluvě
stará verze webu: old.massumavsko.cz/